Witaj,
Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepsze materiały edukacyjne i udostępniać Ci coraz lepsze usługi, informujemy Cię, że stale dopasowujemy treści marketingowe do Twoich zainteresowań. Dzięki nim możemy rozwijać nasze usług i przedstawiać Ci oferty, które są jak najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb.

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych i innych funkcjonalności udostępnianych przez Energiczna Wiecznosc Thomas Weglarski, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajduje się na podstronie polityka prywatności. W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o profilowaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich przetwarzanie danych naszych klientów będzie odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

§ 1 Ogólne
Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich umów, dostaw i innych usług www.energiczna-wiecznosc.pl Każda dodatkowa umowa wymaga pisemnego potwierdzenia od dostawcy, aby był skuteczny. Usługodawca ma prawo w każdej chwili zmienić te ogólne warunki w rozsądnym terminie i rozszerzyć.

§ 2 Tożsamość i adres dostawcy
Energiczna wiecznosc, Wlasciciel: Thomas Weglarski, Seestr.44, 71282 Hemmingen, Telefon: +49 7152-6131500 NIP: DE313902802

§ 3 Oferta
energiczna-wiecznosc.pl oferuje audio subliminal, które pozwala słuchaczowi szybko zmienić swój stan psychiczny w różnych kierunkach. Strona energiczna-wiecznosc.pl oferuje pliki do pobrania. Należą do nich pliki MP3 i / lub pliki PDF / WAV.

Ponadto Energiczna-wiecznosc.pl oferuje prawa do sprzedaży niektórych produktów oferowanych na stronie internetowej. Oferta może się zmienić w dowolnym momencie.

§ 6 Ceny
Wszystkie oferowane produkty są zawsze płatne z góry. Wszystkie ceny podane są w PLN i są ostateczne. Koszty przesyłki – jeśli zostały poniesione – zawsze określane osobno. Dostawca zastrzega sobie prawo do okresowego składania ofert specjalnych, oferowania rabatów i kuponów lub podwyższania lub obniżania cen w dowolnym momencie.

§ 7 Zawarcie umowy na zakupy do pobrania
(a) Klient zamyka proces zamówienia do pobrania za pośrednictwem narzędzia .virtualnej kasy fiskalnej. i w ten sposób składa oferentowi wiążącą ofertę zakupu.

(b) Zapewniając wiele metod płatności. Usługodawca przyjmuje tę ofertę pod warunkiem, że klient zapłaci przed dostawą.

(c)Akceptacja zależy od dostępności. Klient rezygnuje z oświadczenia o akceptacji w rozumieniu §151 S. 1 BGB. Jeżeli dostawca nie może przyjąć oferty zamawiającego, informuje o tym bezpośrednio na stronie internetowej.

(d) Klient otrzymuje potwierdzenie otrzymania zamówienia i płatności e-mailem od wybranego dostawcy płatności. (e) Dane dostępowe do obszaru pobierania lub łącza do pobierania zostaną natychmiast wysłane do kupującego pocztą elektroniczną.

(f) Faktura zostanie utworzona wyłącznie na wyraźne życzenie i tylko dla klientów komercyjnych, i będzie wysyłana tylko przez e-mail w formacie PDF.

§ 8 Dostawa
Realizacja zamówienia (udostępnienie linków do pobierania) odbywa się natychmiast po faktycznym otrzymaniu pieniędzy. Jeśli kupujący nie otrzyma linków do pobierania, skontaktuj się z naszą obsługą alternatywnych linków.

§ 9 Płatność
Usługodawca korzysta z usług następujących dostawców usług płatniczych: DotPay i PayPal i przelew bankowy. rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane sa za pośrednictwem Dotpay.pl

§ 10 Zasady anulowania (a) Wypłata

Wyraźnie zaznaczamy, że towary dostarczane drogą elektroniczną są wyłączone z ustawowego prawa do odwołania zgodnie z §312 d ust. 4 BGB. Niemniej jednak dostawca udziela gwarancji zwrotu pieniędzy za wybrane produkty i wskazuje je w osobnych ofertach.

Klient może odwołać swoją umowę zgodnie z ofertą bez podania przyczyn. Warunkiem jest, że klient nie spłacił kwoty zakupu i nie spowodował konfliktu w systemie PayPal lub DotPay. Okres rozpoczyna się od otrzymania linków do pobrania podanych na końcu procesu zamawiania. Aby dotrzymać termin, wystarczy terminowe wysłanie odwołania. Odwołanie należy wysłać wyłącznie do info@energiczna-wiecznosc.pl

Gwarancja zwrotu pieniędzy nie dotyczy klientów, którzy już skorzystali z gwarancji zwrotu pieniędzy na inny produkt.

Nadzwyczajne odwołanie pozostaje nienaruszone przez powyższe ograniczenia. Tutaj obowiązują przepisy prawne.

(c)Nie powiodło się pobieranie?
Nieudane pobieranie nie jest powodem do nadzwyczajnego anulowania. W takim przypadku klient natychmiast kontaktuje się z naszym wsparciem, aby mógł dostarczyć nowy plik do pobrania tak szybko, jak to możliwe. Jeśli klient zwróci kwotę zapłaconą w przypadku nieudanego pobrania bez powiadomienia naszej pomocy o nieudanym pobraniu w ciągu 24 godzin i z prośbą o wsparcie, zostanie to uznane za nieważne odwołanie zgodnie z §7 (d)podwójne zamówienie (zwrot nadpłaconych kwot)

Podwójne zamówienia i zwroty zostaną zwrócone przelewem bankowym pod koniec miesiąca. Za podwójne zamówienie pobierana jest opłata w wysokości 9 PLN, którą klient musi zapłacić. Kwota ta zostanie pobrana z kwoty zwrotu

(e) utrata pobierania.
Klient jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnych danych. W przypadku utraty danych w wyniku awarii komputera lub zmiany systemu operacyjnego lub podobnego, nie ma roszczenia do odnowionej dostępności łącza pobierania. Dostawca zastrzega sobie prawo do ponownego pobrania według własnego uznania. Prawa autorskie Treści i dzieła stworzone przez operatorów witryn na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie tej strony są dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego. O ile treść na tej stronie nie została utworzona przez operatora,

Reklamacje:

Jeśli jesteś Konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: info@energiczna-wiecznosc.pl

W związku z wadą możesz żądać:
wymiany rzeczy na wolną od wad, usunięcia wady, lub złożyć oświadczenie o:

obniżeniu ceny, odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej. Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres mailowy info@energiczna-wiecznosc.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Thomas Weglarski, Gerhart-Hauptmann-Str. 20, 71229 Leonberg.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a: imię, nazwisko, adres, adres e- mail Nabywcy,
b: datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c: przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
d: wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
e: paragon, fakturę lub inny dowód potwierdzający zakup.

3. Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli, mimo prośby o uzupełnienie, wskazane przez Nabywcę dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą.
4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.
5. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

Zwroty i reklamacje
Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem – co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: sklep@fundacjamalak.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: Thomas Weglarski, Gerhart-Hauptmann-Str. 20, 71229 Leonberg, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
•dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,

•dla treści cyfrowych – od dnia zawarcia umowy.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Close Menu
×

Koszyk

Otrzymaj 10% zniżki na pierwsze zakupy

KOD RABATOWY:

10% RABATT

SUBLIMINAL