Sekret podświadomości

To, że nie używamy naszej świadomości do rozszyfrowania wszystkich wiadomości, nie oznacza, że nasza podświadomość nie zbiera danych.

Wchłanianie sugestii za pomocą słuchu jest podobne, jak w przypadku widzenia. Możemy spojrzeć w określonym kierunku i zobaczyć środek ostry i dokładny. Jednak samo pole widzenia jest znacznie większe, tylko skupia naszą zdolność percepcyjną – w słuchaniu odczuwamy każdy dźwięk w naszym otoczeniu, ale tutaj również skupiamy się na selektywnej percepcji.
Podświadomość, która zarządza około 4 biliardami operacji na sekundę, zarówno w przypadku wzroku, jak i słuchu zauważa całe spektrum przekazywanych informacji, nawet jeśli na poziomie świadomym ich nie wychwytujemy albo są one zamazane czy nieostre. Tutaj właśnie powstaje szansa na umieszczenie sugestii, bez ich zanegowania przez umysł krytyczny. Subliminale działają zarówno na zasadzie wizualnej, jak i słuchowej.
gratis subliminal
Close Menu
×

Koszyk